SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ.

STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM WWW.FUNDACJAKIM.PL

 

 
 

 

Fundację "KiM" założyli kajakarze tworzący grupę "Kazik i My". Nasze działania skupiają się na promocji rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa. Aby ten cel osiągnąć, podnosimy swoje umiejętności i chętnie dzielimy się naszą wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi organizując: warsztaty, wprawki, spływy, wyprawy morskie oraz publikując materiały i filmy szkoleniowe.
Naszą stronę traktujemy jako wizytówkę i prezentację dokonań grupy. Jest to również wygodne narzędzie ułatwiające nam kontakt ze społecznością kajakarską. Liczymy, że osoby odwiedzające to miejsce dołączą do grona naszych przyjaciół, dla których kajakarstwo również stało się pasją.

Każdy z nas zaczynał swoją przygodę z kajakiem w różnym czasie i różnych okolicznościach. Dzięki temu udało nam się z indywidualistów stworzyć barwny i zgrany zespół kajakarzy, którzy ścigają się w maratonach, pływają długie dystanse, próbują swoich sił na rzekach górskich i na morzu. W 2004 roku rozpoczęliśmy promocję tzw. kajakarstwa zwałkowego - logjams (ang.), które polega na eksploracji rzek o wysokim stopniu uciążliwości wynikającym z dużego nasycenia naturalnymi przeszkodami.
W 2005 rozpoczęliśmy realizację kolejnego celu. Jest nim promocja kajakarstwa morskiego w Polsce. Uczymy się "morskiego rzemiosła" poprzez:
- kontakty z europejskimi organizacjami i klubami zrzeszającymi kajakarzy morskich,
- udział w organizacji i realizacji szkoleń w ramach akcji "Bałtyk pod wiosłem" i podczas tzw. wprawek morskich,
- udział w kajakowych wyprawach morskich, które organizujemy w ramach KiM.
W 2006 rozpoczęliśmy przygotowania do długofalowego programu promocji wiślanego szlaku kajakowego. Nasze działania są wspierane przez lokalne władze nadwiślańskich miast.

Członkowie naszej grupy mają przyjemność publikować swoje artykuły na łamach Magazynu Kajakowego "Wiosło".

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY
 
 

 

powrót


 

 

 


  • organizowanie lub finansowanie wypraw i obozów kajakowych;

  • udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji;

  • organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych i towarzyskich integrujących osoby fizyczne uprawiające kajakarstwo;

  • finansowanie udziału osób fizycznych w wyprawach, obozach i imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi to do realizacji celów Fundacji;

  • organizowanie lub finansowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa;

  • organizowanie lub finansowanie spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej;

  • organizowanie lub finansowanie wytyczania nowych szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych;

  • organizowanie lub finansowanie rewitalizacji szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych;

  • organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych;

powrót


 

 

 

Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:

Prezes - Marcin Chodorowski

Przewodniczący - Wojciech Chyczewski

Vice-prezes - Marek Mazur

Sekretarz - Leszek Wirski

 

Kazimierz Rabiński

 

Tomasz Hajduk

 

wybierz zdjęcie, żeby dowiedzieć się więcej

 
 

powrót


 

 

Szanowni Państwo!

Fundacja Promocji Rekreacji "KiM" posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego. Umożliwia to naszym sympatykom - podatnikom, przekazanie kwoty odpowiadającej wartości 1% podatku dochodowego. Pieniądze to zostaną wykorzystane na realizację celów statutowych "KiM" (NASZE CELE).

Szanowni Państwo!

W tym roku łatwiej będzie przekazać 1% podatku na konto organizacji pożytku publicznego (OPP). Pełen spis tych organizacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl Po wybraniu fundacji, którą chcemy wesprzeć, wpisujemy jej pełną nazwę w odpowiednią rubrykę swojego PIT, razem z jej numerem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), oraz kwotę podatku, jaką dla niej przeznaczamy. Resztą formalności zajmie się Urząd Skarbowy.


Poniżej prezentujemy dane KiM :

Lp Nr KRS Nazwa Województwo Powiat Gmina Miasto Data nadania cechy OPP
1
0000258346
Fundacja Promocji
Rekreacji "KiM"
Mazowieckie
Warszawski Zachodni
Łomianki
Łomianki
11.12.2006
Adres
Ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki


Fundacja KiM dziękuje wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku na jej rzecz.
Ponieważ Urzędy Skarbowe nie przekazują nam danych personalnych Darczyńcow w związku z tym nie jesteśmy w stanie złożyć Państwu podziękowań imiennych.

 

 

powrót


 

 

©2006 KiM